Apogon imberbis


Phylum: Chordata
Class: Actinopteri
Order: Perciformes
Family: Apogonidae

Common name: Re di Triglie