Savalia savaglia


Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Zoantharia
Family: Parazoanthidae

Common name: