Ectopleura wrighti


Phylum: Cnidaria
Class:  Hydrozoa
Order:  Anthoathecata
Family: Tubulariidae

Common name: