Smittina cervicornis

Phylum: Bryozoa
Class: Gymnolaemata
Order: Cheilostomatida
Family: Smittinidae

Common name: