Sabella spallanzanii


Phylum: Anellida
Class: Polychaeta
Order: Sabellida
Family: Sabellidae

Common name: Spirografo